sunnuntai 15. heinäkuuta 2018

Pepsiä kesähelteellä


Pepsiä voi ostaa NYSEstä tikkerillä PEP. Kokikseen verrattuna sillä on laajempi hajautus tuoteportfoliossa - kaikenlaiset naposteltavat ovat muodostuneet entistä merkittävämmäksi osaksi. Kovin terveelliseksi ei Pepsinkään brandejä voi kehua, mutta ne ovat tuoneet mukavaa kasvua myyntiin.


Yhtiö on myös varsin sijoittajaystävällinen. Se on kyennyt lisäämään sijoittajille palauttamiaan pääomia ripeään tahtiin. Viimeksi Pepsin johto ilmaisi vahvaa luottamustaan yhtiöön korottamalla osinkoa reilusti nyt keväällä.  Vuotuinen osinko nousi 3,71 dollaria aiemmasta 3,22 dollarista - mikä tarkoittaa noin 15% nousua. Käytännössä tämä tarkoittaa noin 5 miljardin dollarin jakamista osakkaille. Osingon lisäksi Pepsi aloitti uuden osakkeiden takaisinosto-ohjelman, joka käyttää osakkeiden takaisinostoon 15 miljardia dollaria seuraavan kolmen vuoden aikana.

Kuten mainittua: Pepsillä on pitkä historia osinkojen kasvattamisessa - se ei laskenut osinkoja edes 2008 kriisissä. Osinko on yli kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, mikä tarkoittaisi vuositasolla reilun 7% nousua. Optimisti  voisi olettaa nykyisellä kurssilla ostettuna osinkotuoton olevan kymmenen vuoden päästä ainakin 8% luokkaa.

Yhtiön viimeisin ohjeistus on:

  • Liikevaihdon kasvu jatkuu noin 2.3%:ssa. 
  • Yhdysvaltojen veromuutoksen jälkeen veroaste laskee lähelle 20%:ia. 
    • Yhtiö aikoo käyttää säästyneet rahat investointeihin
  • Epsin oletetaan kasvavan 9%:ia 5,23 dollariin
  • Operaatioista kassavirtaa 9 miljardia dollaria (FCF 6 Mrd)
  • Osakkeenomistajille palautetaan tänä vuonna yhteensä noin 7 miljardia. 
    • Osakkeiden takaisinosto-ohjelma alkaa siis melko rauhallisesti
Tämä on sellainen tylsä osake, jollaisia haluan lisää salkun ytimeen. Aloitin sen ostot keväällä ja niitä pitää jatkaa, että osuus kasvaisi merkittävämmäksi. 

Sähkötupakkaa salkkuun Philip Morrisin avulla

Philip Morris, listattu NYSEen tikkerillä PM.  Suurin osa tuntenee sen vanhoja tupakkabrandeja - etenkin Marlboro ja L&M lienevät tuttuja lähdes jokaiselle.  Minua kuitenkin kiinnostaa enemmän sen uudet vähemmän haitalliset tuotteet.

Philip Morrisin topline vähenee 2% vuositahdilla, mutta sen kassavirta on vahvaa ja se on lisäksi voimakkaasti mukana sähkötupakkamarkkinoilla. Omaan salkkuuni otin Philip Morrisin vasta äskettäin. Tässä käsittelen tietoja Philip Morrisin viimeisimmästä sijoittajapresentaatiosta.

Viidessä vuodessa Philip Morrisin osinko per osake on noussut 0,94 dollarista 1,14 dollariin. Käytännössä kasvua on ollut noin 4% vuositasolla. Osinkotuotto tällä hetkellä on noin 5,5%.
Luvut kuulostaa ehkä vaatimattomilta, mutta jo ilman osinkojen uudelleensijoitusta tuotto ostohinnalle kasvaisi kymmenessä vuodessa yli 8%n. Uudelleensijoittaen puhuttaisiin reilusti yli 15% tuotoista alkupääomalle.  Kymmenellä vuodella osinkotuoton kasvunopeus olisi ollut merkittävästi suurempaa, mutta laskin luvut näillä viimeisimmillä, hitaamman kasvun luvuilla.


Yritys itse uskoo vakaasti RRP salkkuunsa (vähennetyn riskin tuotteet).  Näistä kiinnostaa eniten juurikin sähkötupakka ja sen vahva kasvu. Perinteisemmät tupakkatuotteet menettävät hiljalleen markkinoitaan, josta johtuu aiemmin mainitsemani toplinen -2%. 
Yhtiön omana tavoitteena on ollut kasvattaa RRP:t kolmannekseen vuoteen 2025 mennessä, mutta viimeisimpien kasvulukujen perusteella markkina on paljon nopeammassa murroksessa.  Japani on ollut ensimmäinen suuri markkina, joilla Philip Morrisin IQOS sähkötupakkaa on markkinoitu ja nyt sen merkitys alkaa kasvaa nopeasti muillakin markkinoilla. Kasvunopeus kertoo siitä, kuinka nyt on tapahtumassa merkittävä murros tupakka-alalla. Muutaman vuoden päästä perinteisellä tupakalla ei varmasti tee enää aiemman kaltaisia voittoja vaan se saattaa jäädä täysin niche-tuotteeksi. Kääntäisin täysin päälaelleen Philip Morrisin aiemman tavoitteen RRP:stä kolmanneksen osuudella 2025 - näyttää vahvemmin siltä, että perinteisellä tupakalla on vaikea pitää kolmanneksen osuutta tuohon asti.
Kokonaan toinen asia on, että kuinka paljon itse markkina muuttuu terveellisempien tupakkatuotteiden tullessa laajempaan käyttöön. Samaa aikaa on tietenkin muutoksia kannabiksen vapautumisessa jne, mutta noissa yrityksissä hinnoittelu kuvaa erittäin vahvaa kasvua. Philip Morris puolestaan on hinnoiteltu siten, että siitä saa nyt varsin hyvää osinkotuottoa.

Tämä oli lyhyt esittely Philip Morrisissa käynnissä olevasta muutoksesta ja syitä, joiden vuoksi olen ottanut sen salkkuun. Pääasiassa syinä siis olivat: sijoittajaystävällisyys voitonjaossa sekä vahva mukanaolo toimialan murroksessa.